DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Informaticaweb
Kadaza   Magister   Rooster
Iedere praktische opdracht wordt als een webquest aangeboden. Een webquest is een online-opdracht in de vorm van een website.

Huidige opdrachten 2018-2019
Webdesign Praktische opdracht havo/vwo 4
VisualBasic.Net Praktische opdracht havo 5
Database ontwerpen Praktische opdracht vwo 5
PHP webquest Praktische opdracht vwo 6
Cambrion webquest Praktische opdracht vwo 6

Zo'n webquest is altijd volgens een bepaalde manier opgebouwd. Je ziet aan de bovenkant de menustructuur die bij elke webquest van Informatica hetzelfde is. Hieronder staat kort beschreven wat je onder elke knop in het menu kunt verwachten.

Het is belangrijk dat je voordat je begint aan de opdracht de hele webquest doorleest, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.
Deze website is alleen volledig toegankelijk voor leerlingen van het Cambreur College.